Internkontroll/serviceavtaler


Service av elektrisk anlegg næringsbygg

Vi utfører internkontroll/serviceavtaler for firmaer, gårdeiere, sameiere og borettslag for deres elektriske anlegg, brannvarsling, nødlys, etc.

  • Internkontroll. (Alle er pålagt å ha dette)
  • Årlige/regelmessige serviceavtaler/El-kontroll.
  • Termofotografering.
  • Utbedrer avvik og dokumenterer dette.

Jeg er interressert i: