Service- og vedlikeholdsoppdrag


Service og vedlikehold

Vi utfører service- og vedlikeholdsoppdrag, og ingen jobb er for liten. Kommer med gode forslag til oppgradering og nyttige løsninger.

  • God kompetanse på belysning, varme og generell installasjon.
  • Autorisert.
  • Skifter/oppgraderer sikringsskap.
  • Utfører EL-Kontroll som gir dere et sikkert hjem.

Jeg er interressert i: